Όροι χρήσης

          Ο χρήστης των ιστοτόπων του AN ART ARTISTRY προκειμένου να χρησιμοποιήσει τους ιστότοπους www.an-art.gr και www.an-art.com, συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία).

          1. To περιεχόμενο των ιστοτόπων είναι ιδιοκτησία του AN ART ARTISTRY και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.

          2. Η πρόσβαση στους ιστότοπους είναι άνευ ανταλλάγματος και σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες και την ταυτότητα του AN ART ARTISTRY.

          3. Αποτελεί ευθύνη κάθε χρήστη των ιστοτόπων η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

          4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εκμετάλλευση όπως π.χ. πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, φόρτωση (upload), μετάδοση ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring)  κερδοσκοπική ή μη, μέρους ή του συνόλου του υλικού των ιστοτόπων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του AN ART ARTISTRY.

          5. Ο χρήστης των ιστοτόπων  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν  από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το AN ART ARTISTRY δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών των ιστοτόπων  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

          6. Το AN ART ARTISTRY δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

          7. Το AN ART ARTISTRY επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό των ιστοτόπων και να εφαρμόζει τεχνικές ή άλλες μεθόδους για την διευκόλυνση του κοινού.

          8. Το AN ART ARTISTRY δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για  το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων.

          9. Aνήλικοι που χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους θεωρείται ότι έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

          10. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των ιστοτόπων υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όπως ισχύει.

          11. Το περιεχόμενο των newsletters είναι ιδιοκτησία του AN ART ARTISTRY και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται στο αρχείο του AN ART ARTISTRY και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

          12. Οι συνεργαζόμενοι (με έγγραφη εντολή από το AN ART ARTISTRY) δημοσιογράφοι επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να  χρησιμοποιούν τα δελτία τύπου αυτούσια, ή και να τροποποιήσουν αυτά, σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής τους δεοντολογίας, για την προβολή και δημοσιότητα των εκδηλώσεων του AN ART ARTISTRY. Σε κάθε περίπτωση τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του AN ART ARTISTRY και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις  της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

          13. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοτόπων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του AN ART ARTISTRY και του χρήστη των σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε  θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

          14. Για κάθε διαφορά εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

 
Title

Tagline

New album - CD

More...
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Tagline

AN ART ARTISTRY 

More...
Δείτε:

Δείτε:

Tagline

Δραστηριότητες

More...
Title

Tagline

Label

More...
Title

Tagline

  New album - CD

More...
Title

Tagline

Album: Frieze of Life 

More...
Title

Tagline

New album

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.